Erelid

Op de jaarvergadering van 31 januari 2018 is de aftredend penningmeester benoemd tot erelid.  Frans is lid van PM sinds 20 september 1972.

Begin 1974 trad hij als bestuurslid aan en nam hij de functie van penningmeester op zich gedurende een periode van 16 jaar tot januari 1991.

Daarna volgde er een periode van 4 jaren ogenschijnlijke rust om vervolgens in januari 1995 voor 11 jaar het voorzitterschap van de muziekcommissie op zich te nemen.

In die functie is hij bij de organisatie van vele activiteiten betrokken geweest,

Om er een paar te noemen: 

In januari 2006 nam hij het penningmeesterschap weer op, tot op heden.

Alles bij elkaar genomen een zeer actieve staat van dienst van totaal 39 jaar

Dat zijn inzet voor ons koor niet ongemerkt is gebleken en zeer is gerespecteerd moge blijken uit het feit dat hij op 27 oktober 2012 bij zijn 40-jarig jubileum als zanger van PM werd onderscheiden met een Koninklijke Onderscheiding en werd benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.