Koninklijke onderscheidingen

lintje Johan Oldenburglintje Jan Hagemans

 

 

 

 

Op 25 april jl ontving ons koorlid, Jan Hagemans, een koninklijke onderscheiding , onder meer voor de 23 jaar dat hij als secretaris aan onze vereniging verbonden was. Gelijktijdig ontving ook ons koorlid, Johan Oldenburg een koninklijke onderscheiding. Hij ontving die voor zijn sociaal-cultureel vrijwilligerswerk.
Beiden werden benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.