Koor informatie

Ontdek het Princenhage's Mannenkoor

Al meer dan 110 jaar weet het Princenhage’s Mannenkoor in Breda, maar ook in de wijde  omgeving daarvan, muziekliefhebbers te boeien en zangers aan te trekken. Van een kleine zangvereniging uit het toenmalige Princenhage, een deelgemeente  van Breda, is het mannenkoor uitgegroeid tot een regiokoor.

 

Het doel van het Princenhage’s Mannenkoor is het uitvoeren van mannenkorenwerken binnen een veelzijdig, breed en gevarieerd repertoire. Hierbij wordt er naar gestreefd deze werken op een zo hoog mogelijk artistiek niveau uit te dragen.

Van belang hierbij is dat deze werken toegankelijk  zijn voor een breed publiek, waarmee rekening moet worden gehouden met de eigentijdse muzikale belangstelling van de toehoorders.

Om dit te kunnen realiseren oriënteert het koor zich voortdurend breed, in een streven on daarmee zijn muzikale horizon te verbreden.

Een bijkomende doelstelling is dat de leden gelegenheid wordt geboden om hun hobby, het zingen in een sfeer van vriendschap te kunnen uitoefenen.

Muzikale leiding

Sinds november 2011 staat het koor onder leiding van Ad Vergouwen.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de enige vrouw binnen dit mannenkoor, Marlous Nypels. Deze pianiste, afkomstig uit Tilburg, studeerde piano aan het conservatorium in Tilburg.

Het Princenhage’s mannenkoor financieel steunen? Klik hier.