Nieuwe beschermvrouwe

We hebben weer een beschermvrouwe.

Jarenlang had Princenhage’s Mannenkoor een beschermvrouwe in de persoon van Ria van Eijndhoven, die na haar vertrek in die functie benoemd werd tot erelid van onze vereniging.  De functie bleef vacant tot 11 september jl.

Op die datum werd Karin de Ferrante als beschermvrouwe geïnstalleerd.

Dat gebeurde bij haar thuis in Hilversum, waar het koor met de partners werd uitgenodigd, als slot van een geslaagde concertdag. Je zou het een voortzetting kunnen noemen van de bezoeken, die we in het verleden aan Ria van Eijndhoven brachten in Delft.

Het was een dag met bijzonder goed weer dus vond de inhuldiging in de tuin van haar woning plaats.

Karin kreeg een oorkonde aangeboden, waarin de benoeming tot beschermvrouwe is vastgelegd. Verder werd haar een beeldje overhandigd van Adriaan van Bergen, de Leurse schipper die in 1590 de vesting Breda heroverde op de Spaanse bezetter.

Het eerste “wapenfeit” van Karin werd de uitnodiging van het optreden op de Open monumentendag in Hilversum.

Met Karin hebben we als koor beslist weer een beschermvrouwe, die zich inzet voor het welzijn en voortbestaan van onze vereniging.

Aan het slot van het gezellig samenzijn gaven we een spontaan “straatconcert” in de Hilversumse Sterrelaan. Het publiek kwam overal vandaan en gaf er duidelijk blijk van ons concert zeer te waarderen.

 

Gepubliceerd op: 12 / 09 / 2016