Bestuur

Onze bestuursleden

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Voorzitter
Frans Wiegeraad
voorzitter@princenhagesmannenkoor.nl
Secretaris
Ko Jaquet
secretaris@princenhagesmannenkoor.nl
Penningmeester
Gerrit Wolters
penningmeester@princenhagesmannenkoor.nl

Overige bestuursleden

Ton de Koning, vice voorzitter
Jan van Opstal, 2e secretaris, lid PR commissie
Anton Hendrikx, tweede penningmeester
Hidde Beglinger  bestuurslid/lid MCC

paul deplaBeschermheer P.F.G Depla (Paul) burgemeester van Breda